DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

Mapa dels possibles recorreguts formatius dins del sistema educatiu de Catalunya
Descarregar arxiu

Etapes de formació de circ

Descarregar arxiu 

Actas de las Jornadas de Formación de Circo(2007)
Organitzades per l'APCC amb l'objectiu d'oferir al sector circense una visió panoràmica dels diferents models de formació existents tot impulsant-ne el seu debat.
Descarregar arxiu

Estudi comparatiu de sistemes formatius i escoles de circ en l’àmbit internacional
Estudi elaborat per Xavier Fina (ICC Consultors Culturals), encarregat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i que forma part del Pla Integral de Circ. L'estudi analitza i compara els sistemes formatius i les escoles de circ de Bèlgica, França, Gran Bretanya, Itàlia i Quèbec.
Descarregar arxiu

Estudi sobre la formació circense a Catalunya
Estudi el·laborat per l’APCC per tal de conèixer i ordenar l’activitat formativa de circ existent al país i el·laborar propostes per al futur mapa educatiu català.
Descarregar arxiu

No hay comentarios:

Publicar un comentario